Oferta

TŁUMACZENIA PISEMNE

prawnicze  –  umowy, akty notarialne, pełnomocnictwa, apostille, dokumenty sądowe 

urzędowe  –  akty urodzenia, zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy, świadectwa 

biznesowe  –  korespondencja, oferty, faktury, teksty reklamowe, strony internetowe 

finansowe  –  bilanse, sprawozdania, raporty, opinie biegłego rewidenta 

samochodowe  –  dowody rejestracyjne, prawa jazdy, umowy, świadectwa własności 

medyczne  –  zaświadczenia lekarskie, zwolnienia, dokumentacja medyczna  

TŁUMACZENIA USTNE

Tłumaczenia spotkań biznesowych i prywatnych.

KOREKTY JĘZYKOWE

Korekta i redagowanie tekstów.